ตามส้มโอไปเที่ยวหนานโถวกัน

banner

- สถานที่ท่องเที่ยว -

เขต Area
เมนูพิเศษของลู่กู่ Lugu Special Cuisine เมนูพิเศษของลู่กู่ Lugu Special Cuisine หนึ่งในผลิตภัณฑ์ท้องที่ของเขตลู่กู่ ที่ขึ้นชื่อว่ามีคุณภาพดีและรสชาติอร่อยคือหน่อไม้ ซึ่งไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเพราะเขตนี้อุดมไปด้วยป่าไผ่ที่สมบูรณ์มากมายภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่โบราณทำให้มีการคิดคนสูตรเมนูอาหารซึ่งนำผลผลิตจากธรรมชาติจากท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นเมนูอาหารมื้ออร่อยหัวใจสำคัญคือการนำอาหาร ใส่เข้าไปในกระบอกไม้ไผ่แล้วนำไปเผาไฟเพื่อทำให้สุก กลิ่นหอมจากธรรมชาติของกระบอกไผ่ซึมซับเข้าไปในอาหาร โดยเฉพาะข้าวที่หุงจากกระบอกไม้ไผ่โดยวิธีนี้จะมีกลิ่นนุ่มนวล หวานหอมชนิดที่อธิบายออกมาเป็นคำพูดได้ลำบาก หากมีโอกาสอยากให้ลองลิ้มรสภูมิปัญญาอันแยบยลจากชนรุ่นก่อนนี้กัน นอกจากจะได้เข้าใจวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนยุคก่อนแล้ว ยังได้อิ่มอร่อยจากวัตถุดิบที่ขึ้นชื่อประจำท้องที่