ตามส้มโอไปเที่ยวหนานโถวกัน

banner

- สถานที่ท่องเที่ยว -

​เกาะลาหลู่ Lalu Island

 
หากมองไปที่กลางทะเลสาบสุริยันจันทรา จะเห็นเกาะเล็กๆทรงแปดเหลี่ยม เกาะนี้มีชื่อว่าลาหลู่ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชนเผ่าเซ่า (Tsao)


สมัยก่อนพื้นที่บนเกาะมีมากกว่านี้ แต่การสร้างเขื่อนในสมัยอาณานิคมญี่ปุ่นและเหตุแผ่นดินไหวในค.ศ. 1999 ทำให้ระดับน้ำในทะเลสาบสูงขึ้นมาปริ่มเกาะจนเหลือแต่ยอด ท้ายสุดจึงมีการตัดสินใจยกเลิกการขึ้นชมวิวบนเกาะ เพื่อป้องกันแผ่นดินทรุด ปัจจุบันสามารถชมความงามของเกาะได้โดยการนั่งเรือเฟอรี่เท่านั้น