ตามส้มโอไปเที่ยวหนานโถวกัน

banner

- สถานที่ท่องเที่ยว -

​วัดสวนจ้างและวัดสวนกวง Xuanzang Temple and Xuanguang Templeวัดสวนจ้างร้างขึ้นตั้งแต่สมัยปีค.ศ. 1965 เพื่อเป็นที่บรรจุและสักการะพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าและพระถังซัมจั๋ง (หรือ “เสวียนจั้ง” ในภาษาจีนกลาง)

 
พระถังซัมจั๋งบวชเรียนเป็นสามเณร ณ เมืองลั่วหยาง ประเทศจีนตั้งแต่อายุ 13 ปี มีความเลื่อมใสในพุทธศานาเป็นอย่างมาก เมื่อสิ้นราชวงศ์สุยและเปลี่ยนเป็นราชวงศ์ถัง จึงตัดสินใจออกเดินทางไปแสวงธรรมที่ประเทศอินเดีย โดยศึกษาพระธรรมอยู่ที่นั่นนานถึง 17 ปี รวมเวลาเดินทางทั้งหมด 19 ปี เมื่อเดินทางกลับจีนได้นำพระไตรปิฎกฉบับภาษาสันสกฤตมาแปลเป็นภาษาจีนและถ่ายทอดต่ออีกด้วย
 


หากมาที่วัดแห่งนี้ในช่วงเช้า ด้านหน้าของวัดจะสามารถมองเห็นวิวพระอาทิตย์ขึ้น แสงสีส้มอ่อนที่สะท้อนกับเงาทะเลสาบในวันฟ้าใส ได้บรรยากาศที่สงบสบายอย่างเปรียบไม่ได้
ตรงประตูทางเข้าวัดมีระฆังแขวนอยู่ เรียกระฆังนี้ว่า “ระฆังตื่นรู้”
 

ห่างจากวัดสวนจ้างประมาณ 850 เมตรเป็นวัดสวนกวง วัดนี้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระถังซัมจั๋ง
สถานที่ตั้งวัดอยู่ทางใต้ ตรงจุดแบ่งแยกฝั่งพระจันทร์และพระอาทิตย์ของทะเลสาบพอดิบพอดี